Строителните отпадъци – какви са и как да ги извозим, така че да не ни санкционират

11 авг. by admin

Строителните отпадъци – какви са и как да ги извозим, така че да не ни санкционират

 

 

 

Много новозакупени или вече обитаеми апартаменти, къщи, магазини или офис обекти се нуждаят от основен ремонт. Други пък са обект на разрушаване и заменяне с нов строителен обект. От тук автоматично произлиза въпроса “Къде ще бъдат извозени строителните отпадъци и как да се освободя от тях без да ме санкционират?”. Този въпрос е по-актуален от всякога, а санкциите са изключително високи. Днес рециклирането на отпадъци е една бързо развиваща се индустрия. Днес отпадъците не само могат да бъдат изхвърлени, могат и да бъдат преработени и използвани многократно, от което планетата се нуждае незабавно. Рециклирането на отпадъци решава множество проблеми в екологичен план.

Какво са строителни отпадъци и кое е свързано с тях

Строителните отпадъци - какви са и как да ги извозим, така че да не ни санкционират

Ремонтната дейност и всякакъв вид реконструкции са източник на колосално количество боклук, а от разрушаването на стари сгради пък количеството е в пъти по-голямо. За строителни отпадъци се считат всички строителни материали, които са станали неизползваеми: къртена мазилка, тухли, цигли и керемиди, арматура, дървен материал като греди, летви и талпи, демонтирани подови и стенни ламинати и всякакви отпадъци генерирани от довършителна работа.

Строителните отпадъци се класифицират в три различни категории.

Първата категория са отпадъци, които се образуват от разчистване и освобождаване на място за строителство – от събарянето на стари сгради, ненужни стени, бетонни плочи, мозайки, мазилки, душ кабини и вани. В тази категория влизат демонтиране на подови настилки, прозорци, дограма и врати. Този вид отпадъци се отстраняват преди преминаване към основната ремонт.

Във втората категория попадът строителни отпадъци, остатъци от материали и празни съдове от строителни материали, които се изнасят редовно по време на строителнате дейност.

Третата категория са отпадъци от последния етап на ремонтната и довършителна работа. Тя включва останки от теракол, цимент, гипс, остатъци от тапети, линолеум, ламинат, фаянсови плочки, гранитогрес, гипсокартон и др.

Глоби за изхвърляне на строителни отпадъци

Важно е да се обърне специално внимание на факта, че строителните отпадъци и отпадъците генерирани от ремонтна дейност е строго забранено да се изхвърлят в обикновенните контейнери за битови отпадъци.

Според Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, санкциите за неправомерно изхвърляне на строителни отпадъци са – за физически лица са от 300 до 1000 лв., а за юридически лица са от 3000 до 10000 лева. В обозримо бъдеще тези цифри могат да се увеличат.

Къде да изхвърлите строителните отпадъци и как да ги извозите 

За да избегнете плащането на високи глоби за неправомерно отстраняване на строителни отпадъци си струва да помислите предварително за проблема с тяхното извозване и изхвърляне.

Бихте могли да се свържете с оторизирана фирма за изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, които разполагат със специализирани контейнери, които доставят до удобно за вас място и след употреба ще бъдат извозени до специализирани сметища.

Можете да разберете за съществуването на специализирани фирми за тази дейност, чрез социалните мрежи или Google. Достатъчно е да напишете във всяка търсачка “извозване на строителни отпадъци” и да добавите името на града, в който бихте искали да си осигурите контейнер за извозване на строителни отпадъци.

В случай, че вашата дейност извършва дългосрочен ремонт и ще имате регулиарно или по-обемно потребление на контейнери бихте могли да сключите договор с въпросните фирми и в зависимост от ценовата политика на компанията, можете да получите цена с калкулирана отстъпка спрямо количеството на контейнерите, което потребявате.

Делегирането на тази досадна дейност би ви спестило множество разправии и главоболия.

Рециклиране на строителни отпадъци и специализирани сметища

Строителните отпадъци - какви са и как да ги извозим, така че да не ни санкционират

Строителните отпадъци подлежат на рециклиране. Това главно се отнася за тухлени, бетонни и стоманобетонни конструкции, тъй като техният обем спрямо останалите строителни отпадъци е най-голям.

Строителните отпадъци се извозват до специализирани сметища, сортират се и след натрупването им се натрошават. Цената на такъв чакъл е почти два пъти по-ниска от другия чакъл.

Бетонните фрагменти, фрагментите от пясък и стъкло могат да се използват при производството на бетонни смеси за изливане на основи и пътища, тухлени фрагменти – при изграждането на дренажни системи, при насипи, за фракция и др.

Рециклирането на строителни отпадъци е популярно в Холандия, Дания и Китай. В Япония дори нови острови се изграждат от рециклирани строителни отпадъци. За нашата страна този начин на изхвърляне на отпадъци все още не е много популярен, но в много голени градове вече е възприет.

Боклукът се транспортира до мястото на преработка и се смачква с помощта на багер, след това се освобождава от армировка и се натрошава на малки фрагменти, които след това се използват в пътното строителство.

Тук във видеото можете да добиете представа за процеса на обработка на строителните отпадъци, за това какво може да се получи с помощта на вторичната суровина, генерирана от строителните отпадъци:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=UaEErkawIYk

Категории на отпадъците

 Отпадъците са разделени на класове на опасност:

I – с изключително висока опасност;

II – с висока опасност;

III – умерено опасен;

IV – леко опасен;

V – безопасен.

Отпадъците от I и II клас са опасни за човешкото здраве и околната среда, но практически не се срещат в обикновените строителни отпадъци: радиоактивни материали, живак, арсен, азбест, концентрирани алкали и киселини, оловни соли. От материалите, използвани в строителството, класът на висока опасност се включват запалими и отровни лакове, бои и разтворители.

Малка част от строителните отпадъци принадлежат към клас на опасност III: проводници, ацетон, циментов прах, дърво с токсично импрегниране. Такива отпадъци трябва да се доверяват на специализирани фирми.

Най-голям дял в обема на строителните отпадъци имат вещества от IV и V клас на опасност. Това са натрошени тухли, керемиди, бетон, мазилки, фаянс, различни подови настилки, дограма и др. Такъв боклук не изисква специални мерки за неутрализиране, но именно тези класове се изпращат най-често за рециклиране.

Независимо от това, дори отпадъците са от IV и V клас трябва да бъдат изхвърляни целесъобразно и своевременно.

Строителните отпадъци - какви са и как да ги извозим, така че да не ни санкционират

Важно! Строителният прах може да причини алергии и да повреди дихателната ви система, а купчината от дъски в двора може да стане токсична или да причини пожар.

Трябва да се запомни, че боклукът, който остава след ремонта, не трябва да се оставя в обикновените кофи за боклук; такива кофи няма да се извозват, за да не повредят камионите по сметосъбиране и сметоизвозване. По-добре е да се поинтересувате подробно и да се доверите на професионалисти, които ще ви улеснят при не-леката ремонтна дейност.

Leave a Reply

three − 2 =