Строителни и битови отпадъци

Обем и структура на Софийските отпадъци

Всяка година по цялата планете се генерира огромно количество боклук. Ако мислено си представим, че подреждаме всички отпадъци на камиони и ги строим в колона, то дължината им ще се простира на разстояние от Земята до Луната, поне три пъти. Жителите на града и мегаполисите са абсолютни шампиони в производството на отпадъци, а София заема едно от водещите места по замърсяване в този списък. За съжаление, това е тъжна статистика. Българската столица, с която би трябвало да се гордеем ежедневно бива заривана от боклуци.

Отпадъци по улиците на София

Въпреки всичко, проблемът изисква незабавни ефективни решения – събирането наотпадъци в София трябва да бъде правилно организирано. Почти 2 милиона тона боклук се генерират в столицата ни, а това е застрашително. По-голямата част от отпадъчните материали са битовите отпадъци.

На второ място по обем са отпадъци генерирани от мащабното строителство, а именно строителни отпадъци. На трето място списъкът се затваря с производствените отпадъци  и седименти, образувани в отпадъчните води.

Решение на проблема

За съжаление, начинът за справяне с отпадъците, който се използва в днешно време, не може да се нарече прогресивен. В преобладаващата част от случаите събирането на отпадъци се извършва в контейнерите за ежедневно сметосъбиране. Те се извозват до сметища, които са разположени в Софийската област.

Само няколко от депата имат официален статут и само две са изградени по специални проекти. Останалите са възникнали спонтанно, а по формирането им не е взело предвид екологичните изисквания.

Най-добрият вариант за справяне с проблема е да се съсредоточим върху напредналия опит на развитите страни. Например в Европа обичайната практика е разделното събиране и извозване на битови и строителни отпадъци.

Тъй като контейнерите и камионите за ежедневно сметосъбиране не са пригодени за строителни отпадъци. Според Българското законодателство санкциите са изключително сериозни – за физически лица са от 300 до 1000 лв., а за юридически лица са от 3000 до 10000 лева. За да се избегне санкционирането е най-добре е да се намеме контейнер за извозване на сроителни отпадъци. Цената  на услугата е достъпна, а контейнера се доставя на удобно за ползване място. Услугата предоставя изключителна стойност на клиента и от екологична гледна точка е изключително ефективн, тъй като след напълване контейнера се извозва до лицензирано сметище, където отпадъците се рециклират за последваща употреба.