Разрушаване на сгради

Много новозакупени или вече обитаеми апартаменти, къщи, магазини или офис обекти се нуждаят от основен ремонт. Други пък са обект на разрушаване и заменяне с нов строителен обект. От тук автоматично произлиза въпроса “Къде ще бъдат извозени строителните отпадъци и как да се освободя от тях без да ме санкционират?”. Този въпрос е по-актуален от всякога, а санкциите са изключително високи. Днес рециклирането на отпадъци е една бързо развиваща се индустрия. Днес отпадъците не само могат да бъдат изхвърлени, могат и да бъдат преработени и използвани многократно, от което планетата се нуждае незабавно. Рециклирането на отпадъци решава множество проблеми в екологичен план.

Какво са строителни отпадъци и кое е свързано с тях

Строителните отпадъци – какви са и как да ги извозим, така че да не ни санкционират

Ремонтната дейност и всякакъв вид реконструкции са източник на колосално количество боклук, а от разрушаването на стари сгради пък количеството е в пъти по-голямо. За строителни отпадъци се считат всички строителни материали, които са станали неизползваеми: къртена мазилка, тухли, цигли и керемиди, арматура, дървен материал като греди, летви и талпи, демонтирани подови и стенни ламинати и всякакви отпадъци генерирани от довършителна работа.

Строителните отпадъци се класифицират в три различни категории.

Първата категория са отпадъци, които се образуват от разчистване и освобождаване на място за строителство – от събарянето на стари сгради, ненужни стени, бетонни плочи, мозайки, мазилки, душ кабини и вани. В тази категория влизат демонтиране на подови настилки, прозорци, дограма и врати. Този вид отпадъци се отстраняват преди преминаване към основната ремонт.

Във втората категория попадът строителни отпадъци, остатъци от материали и празни съдове от строителни материали, които се изнасят редовно по време на строителнате дейност.

Третата категория са отпадъци от последния етап на ремонтната и довършителна работа. Тя включва останки от теракол, цимент, гипс, остатъци от тапети, линолеум, ламинат, фаянсови плочки, гранитогрес, гипсокартон и др.

Глоби за изхвърляне на строителни отпадъци

Важно е да се обърне специално внимание на факта, че строителните отпадъци и отпадъците генерирани от ремонтна дейност е строго забранено да се изхвърлят в обикновенните контейнери за битови отпадъци.

Според Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, санкциите за неправомерно изхвърляне на строителни отпадъци са – за физически лица са от 300 до 1000 лв., а за юридически лица са от 3000 до 10000 лева. В обозримо бъдеще тези цифри могат да се увеличат.

Къде да изхвърлите строителните отпадъци и как да ги извозите

За да избегнете плащането на високи глоби за неправомерно отстраняване на строителни отпадъци си струва да помислите предварително за проблема с тяхното извозване и изхвърляне.

Бихте могли да се свържете с оторизирана фирма за изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, които разполагат със специализирани контейнери, които доставят до удобно за вас място и след употреба ще бъдат извозени до специализирани сметища.

Можете да разберете за съществуването на специализирани фирми за тази дейност, чрез социалните мрежи или Google. Достатъчно е да напишете във всяка търсачка “извозване на строителни отпадъци” и да добавите името на града, в който бихте искали да си осигурите контейнер за извозване на строителни отпадъци.

В случай, че вашата дейност извършва дългосрочен ремонт и ще имате регулиарно или по-обемно потребление на контейнери бихте могли да сключите договор с въпросните фирми и в зависимост от ценовата политика на компанията, можете да получите цена с калкулирана отстъпка спрямо количеството на контейнерите, което потребявате.

Делегирането на тази досадна дейност би ви спестило множество разправии и главоболия.

Рециклиране на строителни отпадъци и специализирани сметища

Строителните отпадъци подлежат на рециклиране. Това главно се отнася за тухлени, бетонни и стоманобетонни конструкции, тъй като техният обем спрямо останалите строителни отпадъци е най-голям.

Строителните отпадъци се извозват до специализирани сметища, сортират се и след натрупването им се натрошават. Цената на такъв чакъл е почти два пъти по-ниска от другия чакъл.

Бетонните фрагменти, фрагментите от пясък и стъкло могат да се използват при производството на бетонни смеси за изливане на основи и пътища, тухлени фрагменти – при изграждането на дренажни системи, при насипи, за фракция и др.

Рециклирането на строителни отпадъци е популярно в Холандия, Дания и Китай. В Япония дори нови острови се изграждат от рециклирани строителни отпадъци. За нашата страна този начин на изхвърляне на отпадъци все още не е много популярен, но в много голени градове вече е възприет.

Боклукът се транспортира до мястото на преработка и се смачква с помощта на багер, след това се освобождава от армировка и се натрошава на малки фрагменти, които след това се използват в пътното строителство.

Тук във видеото можете да добиете представа за процеса на обработка на строителните отпадъци, за това какво може да се получи с помощта на вторичната суровина, генерирана от строителните отпадъци:

Категории на отпадъците

Отпадъците са разделени на класове на опасност:

I – с изключително висока опасност;

II – с висока опасност;

III – умерено опасен;

IV – леко опасен;

V – безопасен.

Отпадъците от I и II клас са опасни за човешкото здраве и околната среда, но практически не се срещат в обикновените строителни отпадъци: радиоактивни материали, живак, арсен, азбест, концентрирани алкали и киселини, оловни соли. От материалите, използвани в строителството, класът на висока опасност се включват запалими и отровни лакове, бои и разтворители.

Малка част от строителните отпадъци принадлежат към клас на опасност III: проводници, ацетон, циментов прах, дърво с токсично импрегниране. Такива отпадъци трябва да се доверяват на специализирани фирми.

Най-голям дял в обема на строителните отпадъци имат вещества от IV и V клас на опасност. Това са натрошени тухли, керемиди, бетон, мазилки, фаянс, различни подови настилки, дограма и др. Такъв боклук не изисква специални мерки за неутрализиране, но именно тези класове се изпращат най-често за рециклиране.

Независимо от това, дори отпадъците са от IV и V клас трябва да бъдат изхвърляни целесъобразно и своевременно.

Важно! Строителният прах може да причини алергии и да повреди дихателната ви система, а купчината от дъски в двора може да стане токсична или да причини пожар.

Трябва да се запомни, че боклукът, който остава след ремонта, не трябва да се оставя в обикновените кофи за боклук; такива кофи няма да се извозват, за да не повредят камионите по сметосъбиране и сметоизвозване. По-добре е да се поинтересувате подробно и да се доверите на професионалисти, които ще ви улеснят при не-леката ремонтна дейност.